ICAO code:
 ENTO (Torp NO)     Data  Satellite  Weather  
SUN:06:07 06:50 16:17 16:59 (dawn, rise, set, dusk) UTC