ICAO code:
 ENTO (Torp NO)     Data  Satellite  Weather  
SUN:03:08 03:54 18:43 19:29 (dawn, rise, set, dusk) UTC