ICAO code:
 ENTO (Torp NO)     Data  Satellite  Weather  
SUN:01:45 02:48 20:00 21:03 (dawn, rise, set, dusk) UTC