ICAO code:
 ENTO (Torp NO)     Data  Satellite  Weather  
SUN:02:54 03:42 19:01 19:49 (dawn, rise, set, dusk) UTC