ICAO code:
 ENTO (Torp NO)     Data  Satellite  Weather  
SUN:05:54 06:36 16:29 17:11 (dawn, rise, set, dusk) UTC