ICAO code:
 ENTO (Torp NO)     Data  Satellite  Weather  
SUN:02:40 03:29 19:04 19:54 (dawn, rise, set, dusk) UTC