ICAO code:
 ENTO (Torp NO)     Data  Satellite  Weather  
SUN:03:05 03:52 18:50 19:37 (dawn, rise, set, dusk) UTC