ICAO code:
 ENTO (Torp NO)     Data  Satellite  Weather  
SUN:03:02 03:49 18:47 19:34 (dawn, rise, set, dusk) UTC