ICAO code:
 ENTO (Torp NO)     Data  Satellite  Weather  
SUN:06:05 06:47 16:19 17:01 (dawn, rise, set, dusk) UTC