ICAO code:
 ENTO (Torp NO)     Data  Satellite  Weather  
SUN:01:11 02:25 20:22 21:36 (dawn, rise, set, dusk) UTC