ICAO code:
 ENTO (Torp NO)     Data  Satellite  Weather  
SUN:05:25 06:07 15:59 16:40 (dawn, rise, set, dusk) UTC